October 10, 2012

RETTSAKEN MIN ER UTSATT

Rettsaken min den 15. og 16. oktober har blitt utsatt.


Les på engelsk her:

http://louisgay72.blogspot.no/2012/10/my-trial-has-been-postponed_3360.htmlI går ble det klart at rettsaken mot meg neste uke, blir utsatt. Ny dato er ennå ukjent.


Les tiltalen her:

http://louisgay72.blogspot.no/p/omsider-tiltalt-av-statsadvokaten-i.html

Fornærmede og påtalemyndighetens hovedvitne har tidligere trukket påtalebegjæringen og ønsket at saken skal avsluttes. Dette er ikke mulig etter den loven som blir brukt i saken og tiltalen mot meg har blitt opprettholdt.
Fornærmede har valgt å forlate landet for en lenger periode i påvente av at saken skal ferdigforhandles i retten.

Både forsvarer, aktor og retten er enige om at saken ikke kan behandles uten at fornærmede er til stede personlig, for hans umiddelbare forklaring er nødvendig for en forsvarlig opplysning av saken.

Det foreligger nå en medisinsk utredning fra en rettsoppnevnt uavhengig sakkyndig. Det er igjen bekreftet at fornærmedes smitte ikke stammer fra meg. Etter konkret spørsmål fra min forsvarer er det ellers fastslått av den sakkyndige at jeg i praksis ikke kan ha utsatt en allerede hiv-smittet person for smittefare, - så selv innenfor den strengt juridiske rammen av gjeldende norsk straffelov leter min forsvarer nå etter min "forbrytelse".

No comments:

Post a Comment