Omtalt i Stortinget 26.4.12

I dag tok Bent Høie (H), leder for Helse og omsorgskomiteen, opp spørsmålet om HIV i Stortinget.

Mange gode argumenter og for første gang fikk jeg omtalt min egen straffesak og person, fra talerstolen i Stortinget:

"Da er det et paradoks at det sosialliberale Norge fortsatt har en hiv-paragraf som kriminaliserer hiv-positive sitt seksualliv. Dette er nå satt på spissen gjennom at statsadvokaten har tatt ut tiltale mot hiv-positive Louis Gay, som ikke har smittet en annen person og som har utført det som en kaller «sikrere sex», som i realiteten er helsemyndighetenes anbefalinger. Jeg er klar over at Syse-utvalget nå jobber med denne problemstillingen, men det er likevel nødvendig å trekke fram dette i denne debatten, fordi dagens straffelov virker mot forebyggingsstrategien og stigmatiserer hiv-positive. Jeg håper at dagens debatt kan være starten på at vi igjen får et sterkt politisk engasjement for å redusere nysmitte av hiv, og for å forbedre livssituasjonen for dem som er hiv-positive – noe som i realiteten er to sider av samme sak."

Hele debatten kan leses her (se sak nr 3):

http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120426/

No comments:

Post a Comment