Innlegget "Å snu HIV-smittetallene", Dagbladet 29.8.12

Leif-Ove Hansen
SV's homonetverk
Styremedlem i HivNorge
Louis Gay
Styremedlem i LLHOA
Nestleder i Pasientrådet
Å SNU HIV-SMITTETALLENE.

Skrevet av: Leif-Ove Hansen & Louis Gay, som privatpersoner.
Publisert i Dagbladet 29.8.12

Å lære å leve med HIV enten man har fått diagnosen eller har utsatt seg for smittefare, er et spørsmål om psykisk og fysisk helse. Det er også innenfor rammene til helsevesenet at utfordringene bør løses.

Debatten i sommer omkring eksistensen av § 155 («hivparagrafen»), i media, er et feilskjær. Denne loven ble vedtatt erstattet av politikerne allerede i 2009 og overført til to nye paragrafer. Den har fått lov til å virke frem til nå, fordi politikerne ønsket en nærmere utredning gjennom «Syse-utvalget». Diskusjoner for eller mot § 155 er derfor bortkastet! Den vil bli fjernet og erstattet, uansett, i nær fremtid.

Diskusjonen er om straffeforfølgelse av de som lever med HIV, beskytter samfunnet eller er til hinder for reduksjon av HIV-smitte? Svaret er det siste.

Vi ønsker å se en reduksjon av smittetilfeller i fremtiden. Dette forsøker vi å bidra til gjennom å opplyse og informere om den nyeste kunnskapen som til enhver tid er tilgjengelig i disse spørsmålene.

Arbeidet med å flytte de som lever med HIV og deres seksualliv ut av straffelovene og over til behandling i helsevesenet er ikke noe vi har funnet på selv. De tilbakemeldingene som er gitt av spesialisthelsetjenesten, forskere og eksperter i Norge og internasjonalt, gir oss legitimitet for de endringene vi kjemper for i Norge. Forskningen fra bl.a. Jussprofessor Matthew Weait fra University of London, som forsker på kriminalisering av HIV i skandinavia og forskning fra SERO project i USA gir et klart bilde av hvordan kriminalisering bygger opp under stigma og sammen er til hinder for et bedre testregime med påfølgende behandling.

Anthony Fauci, lederen for den amerikanske infeksjonsforebyggende instituttet (NIAD), forklarte seg tydelig under AIDS2012 i Washington, i sommer. Vi har verktøyene for å snu smitteutviklingen. Flere land har lykkes allerede, gjennom en bevisst politisk vilje til å ta i bruk testing og medisinering som metode. Vi vil lykkes i å snu smittetallene riktig vei i fremtiden. Det er først og fremst et politisk spørsmål om vilje til å tenke nytt. «Toget» er satt i bevegelse. Spørsmålet er om Norge vil stå igjen på plattformen eller være med.

Olafiaklinikkens nyhet om en test med svar på et minutt, er et skritt i riktig retning. Bedre lavterskeltilbud for HIV-testing og større tilgjengelighet, kombinert med reduksjon av de hindringene som får folk til å ikke teste seg, er nøkkelen til smittereduksjon. Dette er snart en hel verden av fagfolk enige om. Kriminalisering og stigmatisering står i veien for en ny fremtid med «test and treat», som forbygging.

Holdninger og uttalelser basert på «magefølelser» og intuisjon som noen ganger preger diskusjonen er med på å redusere en viktig og evidensbasert debatt til en «kjøkkenbord diskusjon». Det er ikke Norge tjent med. Og vi hadde gjerne sett en større deltakelse fra vår HIV-spesialiserte helsetjeneste i denne debatten fremover.

No comments:

Post a Comment