Mitt andre innlegg på Poz.com

Dette er en oversettelse av mitt andre innlegg på Poz.com


Omsider tiltalt av Statsadvokaten.

9. mars 2012, kunngjorde påtalemyndigheten i Norge at de vil tiltale meg. (Tiltalen og kommentarer fra meg og min advokat kan leses på: 
http://louisgay72.blogspot.com/p/omsider-tiltalt-av-statsadvokaten-i.html).

 Jeg valgte å gå ut i offentligheten før en endelig beslutning var tatt fra Statsadvokatens kontor, med en risiko for at det ville fremprovosere en straffeforfølgelse av meg, fordi de ikke ønsker å risikere å bli kritisert av media for å gi etter for press (red. 30.3.12 og min subjektive risikoforståelse).

Dette er greit for meg. Som jeg har nevnt før vil jeg ha min sak prøvd for en domstol.

Uansett! Nå er vi alle nødt til å vente til rettssaken før vi får noen ytterligere svar om utfallet av saken. I mellomtiden fortsetter diskusjonen om en lov som dette (og å bruke den, som i mitt tilfelle) er å beskytte samfunnet fra flere infeksjoner eller bare gjør det verre.

Personlig hadde jeg gleden av å bli opplyst av en viss professor fra The University of London, over middag her om dagen. Han spurte meg om jeg noen gang hadde tenkt på følgende dilemmaer:

Mener forsvarerne av loven som den er i dag, at vi også bør straffeforfølge og dømme foreldre som frivillig velger ikke å vaksinere sine barn mot, la oss si Polio (dette er frivillig i Norge)? Disse foreldrene tar faktisk bort sine barns mulighet til å beskytte seg selv mot en infeksjon med livsvarige konsekvenser. Akkurat som de argumentene som brukes for å forsvare hvorfor folk med HIV bør bli tiltalt og dømt, fordi de enten ikke klarer å avsløre sin status (som de mener utsetter andre for ufrivillig smittefare) eller faktisk setter andre i fare for å få HIV, som også er en infeksjon med livsvarige konsekvenser så lenge du har tilgang til medisinsk behandling?

Mener de samme forsvarerne at alle land skal ha de samme lovene for å beskytte seg mot HIV og med det (hvis de mener at alle mennesker er like i Guds øyne?) med viten og vilje risikere å sette millioner av afrikanere i fengsel? Dette ville etter hvert bli utfallet i Afrika, hvor store deler av befolkningen er smittet med HIV.

Mener de at alle bør være likestilt under den samme loven? I Norge er det blitt offentlig kjent at medisinerte HIV-positive foreldre under veiledning av sine leger kan unnfange barn på "naturlig" måte (som jeg støtter fullt ut). Dette er selvfølgelig en overtredelse av straffelovens § 155, men ingen av disse har noen gang blitt straffeforfulgt.

Hvis svaret på det siste spørsmålet er ja, vil det trolig bety at jeg må gå til politianmeldelse mot fornærmede i min egen sak. På grunn av konklusjonene i politiets etterforskning har fornærmede antakelig satt meg i fare for re-infeksjon (som er straffbart etter loven) og antakelig gitt falsk forklaring til politiet. For et flott system!

Gud velsigne ytringsfrihet og ha en fin uke.

Louis Gay

No comments:

Post a Comment